zoek

Contactgegevens

Secretariaat LOO en branche-overleg Godsdienst-Pastoraal werk
T.a.v. Esther Welbergen
e.welbergen@windesheim.nl

Landelijk Opleidingsoverleg Theologie

Nieuws
InHolland stopt met ingang van studiejaar2017-2018 met aanbieden van HBO-theologie opleidingen.

Het brancheoverleg Godsdienst-Pastoraal werk heeft 30 juni 2017 het geactualiseerde landelijke beroepsprofiel Een Professional met diepgang III vastgesteld.